Brand

PMC marknadsför brandlarmssystem som Eltek och UTC. Säkerhet är viktigt och prioriteras alltmer av företag. Därför erbjuder vi på PMC högkvalitativa säkerhetssystem, produkter och tjänster som gör vardagen tryggare för företagen. PMC är certifierad anläggarfirma brandlarm enligt SBF 1008:2, detta ställer höga krav på oss i form av ekonomi, organisation, rutiner och inte minst erfarenhet och kompetens.

Vi har behörig ingenjör för brandlarm, vilket innebär att vi projekterar, utför och driftsätter larmanläggningar.

Vi utför:

  • Projektering, installation och driftsättning av brandlarmsanläggningar
  • Års-kvartalsprov av brandlarmsanläggningar
  • Service - Underhåll