Huvudkontoret har flyttat

Varmt välkomna till vårat nya kontor på Betonggatan 1. PMC El i Västerås kontor är placerat på plan 1 och PMC Säkerhets kontor är placerat på plan 2.

Grön markering – Anvisar vår gästparkering,
Röd markering – anvisar vår framtida huvudentré
Orange markering – anvisar vår tillfälliga entré.

Att vara ute på plats på bygget är intressant, där möter man ständigt nya utmaningar som vårt arbetslag finner lösningar på.

Jan Kantola, Filialchef PMC El i Stockholm AB

Vår målsättning är att skapa kundnytta, på ett effektivt och innovativt sätt.

Vi arbetar kontinuerligt med att höja vår kompetens för att ligga i spets på utvecklingskurvan och effektivisera installationen och på så sätt få en kostnadseffektiv lösning.

Peter Akterhag Marknadschef, PMC EL