Certifieringar

Kvalitet är en viktig del i vår verksamhet, inte minst ger det oss på PMC ett verktyg till att säkra våra installationer och för dig som kund, en trygghet i det vi utför. Vi strävar ständigt till kompetenshöjning för våra medarbetare, så att vi hela tiden kan ligga i framkant var det gäller utveckling. Att lämna över en säker anläggning med kvalitet är något vi på PMC ser som en självklarhet.

 PMC arbetssätt med certifikat och certifiering.

  • PMC jobbar enligt ISO 9001 kvalitet och 14001 miljö.
  • Vi är anläggarfirma för brandlarm.
    Detta gör att vi får utföra anläggningar enligt SBF110:6 ( RUS 110 ), SBF130:6 ( RUS 130 ).
  • Vi är anläggarfirma för inbrottslarm
  • Vi är certifierad samarbetspartner hos SOS Alarm.
  • Vi är certifierad CANT TV-installatör
    Vi har Cant auktoriserad personal så att vi får projektera, utföra och driftsätta kabel-TV, och centralantenn anläggningar.