Om företaget PMC

PMC har expanderat både i antal medarbetare och i omsättning. I dag har företaget cirka 105 anställda och levererar tjänster inom el, tele/data, säkerhet, brand, fiber och provisorisk el, där vi erbjuder allt från projektering till installation, drift och underhåll. Vi har kontor i Västerås, Stockholm, Örebro och Norrtälje.

 

Våra huvudsakliga kunder är byggbolag, fastighetsägare, industrier, kommuner och landsting.

Vår utveckling pågår hela tiden, detta gör att vi alltid ligger i framkant och nyttjar den senaste tekniken. Vår idé är att tillsammans med ledande tillverkare och teknikföretag utveckla och skapa innovativa installationer, lösningar och produkter där vi kan maximera kundnyttan.

Den stora framgångsfaktorn är baserad på våra medarbetares engagemang och kompetens. Med detta så sätts kunden i centrum.

 

Vi är anslutna till Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), är anläggarfirma för brand samt har TV-CANT certifiering.

Att vara ute på plats på bygget är intressant, där möter man ständigt nya utmaningar som vårt arbetslag finner lösningar på.

Jan Kantola, Filialchef PMC El i Stockholm AB

Vår målsättning är att skapa kundnytta, på ett effektivt och innovativt sätt.

Vi arbetar kontinuerligt med att höja vår kompetens för att ligga i spets på utvecklingskurvan och effektivisera installationen och på så sätt få en kostnadseffektiv lösning.

Peter Akterhag Marknadschef, PMC EL