VILL DU BLI EN AV OSS?

Vi är idag 120 anställda och omsätter ca 200 mkr, med god lönsamhet tar vi nu nästa steg.

Vi behöver rekrytera ytterligare kompetent och kreativ personal. Vi ser år 2018 som den stora utmaningen där alla förutsättningar finns, för expansion och lönsamhet.
Vi arbetar i en mansdominerad värld, och ser mycket positivt på att få in mer tjejer i vår organisation.

Här hittar du alla tillgängliga lediga jobb hos oss på PMC...

PMC El är ett delvis personalägt företag.

Frågor besvaras av:
Lasse Karlsson, 070-208 42 14

Välkommen med Er ansökan!

Skicka din ansökan till:

PMC El i Västerås AB      PMC El i Stockholm AB     PMC El i Örebro AB
Pressverksgatan 6           Datavägen 14                       Storgatan 41
721 30 Västerås                174 43 Järfälla                     703 63 Örebro
021-470 38 00                  021-470 38 00                     021-470 38 00
info@powermen.se         info@powermen.se            info@powermen.se     
 
PMC El i Norrtälje AB    PMC Säkerhet AB            
Gjuterivägen 1                  Pressverksgatan 6            
761 40 Norrtälje              721 30 Västerås   
021-470 38 00                  021-470 38 00         
info@powermen.se         info@powermen.se