En samarbetspartner med kundnytta, vilja, kompetens och engagemang

PMC EL levererar tjänster och produkter inom el, tele/data, TV, säkerhet och provisorisk-el segmentet där vi erbjuder allt från projektering till installation, drift och underhåll. Våra installatörer och projektörer har spetskompetens och tillhör de främsta i branschen. Vi utför våra tjänster över hela Mälardalen. Huvudkontoret ligger i Västerås och vi har filialer i Stockholm, Örebro och Norrtälje. Vår målsättning är att utföra installationer av högsta kvalitet så att kunden får det resultat den efterfrågar, med ledorden kunskap, ambition, kvalitet, kompetens. PMC har långsiktigt samarbete med kunder inom de flesta segment, såsom byggherrar och fastighetsbolag.

Citat

Att vara ute på plats på bygget är intressant, där möter man ständigt nya utmaningar som vårt arbetslag finner lösningar på.

Jan Kantola, Filialchef PMC El i Stockholm AB

Vår målsättning är att skapa kundnytta, på ett effektivt och innovativt sätt.

Vi arbetar kontinuerligt med att höja vår kompetens för att ligga i spets på utvecklingskurvan och effektivisera installationen och på så sätt få en kostnadseffektiv lösning.

Peter Akterhag Marknadschef, PMC EL

Referenser